Prekių Pirkimo-Pardavimo Taisyklės

 1. Bendrosios nuostatos
  • Šios pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje kversumas.lt taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo, apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu www.kversumas.lt internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.
  • Pirkėjas, pateikdamas prekių užsakymą, patvirtina pažymėjus varnele prie teiginio „Sutinku su pirkimo sąlygomis“, jog su šiomis taisyklėmis susipažino, suprato ir įsipareigoja jų laikytis.
  • Pardavėjas pasilieka teisę, be išankstinio įspėjimo papildyti ar pakeisti šias taisykles. Pirkėjo ir pardavėjo santykiams taikomos taisyklės, galiojusios užsakymo pateikimo metu.
  • Pirkti www.kversumas.lt elektroninėje parduotuvėje turi teisę veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų, juridiniai asmenys.

 

 1. Sutarties sudarymas
  • Pirkimo-pardavimo sutartis tarp pirkėjo ir pardavėjo laikoma sudaryta nuo patvirtinimo apie užsakymo priėmimą išsiuntimo pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu. Sudarius pirkimo-pardavimo sutartį, šios taisyklės tampa neatskiriama pirkimo-pardavimo sutarties dalis.
  • Visos sutartys, sudaromos su pirkėjais, yra saugomos elektroninėje parduotuvėje www.kversumas.lt.
  • Pirkėjo užsakyme nurodytas prekių ir paslaugų krepšelis, jų kiekis, kaina ir kitos sąlygos tampa privaloma ir neatskiriama sutarties dalimi nuo patvirtinimo apie užsakymo priėmimą išsiuntimo pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu.

 

 1. Pirkėjo teisės
  • Pirkėjas turi teisę pirkti prekes www.kversumas.lt internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir internetinės parduotuvės nustatyta tvarka.

 

 1. Pirkėjo įsipareigojimai
  • Pirkėjas privalo priimti prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka ir sumokėti už jas sutartą sumą.
  • Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
  • Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
  • Pirkėjas, naudodamasis www.kversumas.lt internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
  • Jei Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pirkėjas privalo padengti prekių pristatymo išlaidas.

 

 1. Pardavėjo teisės
  • Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
  • Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.
  • Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs pristatymo būdą „Atsiėmimas Vilniuje“, prekių neapmoka (ir/ar neatsiima) per 5 (penkias) darbo dienas.
  • kversumas.lt turi teisę atsisakyti sudarytos Pirkimo-pardavimo sutarties, jei baigėsi sutartyje nurodytų prekių atsargos, taip pat, jei sutartis buvo sudaryta asmens, kuris remiantis šiomis Taisyklėmis neturėjo teisės sudaryti sutarties.

 

 1. Pardavėjo įsipareigojimai
  • Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis internetinės parduotuvės www.kversumas.lt teikiamomis paslaugomis.
  • Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu ir šiose Taisyklėse nurodytomis sąlygomis.
  • Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.
  • Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus.

 

 1. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai
  • Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu keisti elektroninėje parduotuvėje parduodamų prekių kainas.
  • Kainos elektroninėje parduotuvėje yra nurodomos su PVM.
  • Į prekių kainą nėra įskaičiuotos prekių pristatymo išlaidos, jos yra apskaičiuojamos užsakymo metu ir pridedamos prie galutinės užsakymo kainos.
  • Prekės kaina, kurią Pirkėjas įsipareigoja sumokėti pardavėjui, yra kaina, nurodoma pirkėjo prekių krepšelyje užsakymo pateikimo metu.
  • Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
   • Apmokėjimas per el. bankininkystę – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas atsiskaito naudojantis elektronine bankininkyste, tarpininkaujant Paysera elektroninių mokėjimų platformai.
   • Apmokėjimas banko pavedimų į atsiskaitomąją sąskaitą SEB Bankas a/k LT98 7044 0600 0831 0555.

 

 1. Prekių grąžinimas ir grąžinimo sąlygos
  • Jei norite grąžinti internetu pirktus produktus dėl įvairių priežasčių, prašome skambinti mums telefonu +37069446888 arba rašyti el. paštu info@kversumas.lt.

 

 1. Prekių pristatymas
  • Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
  • Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui per 5-7 (penkias – septynias) darbo dienas. Šis terminas netaikomas tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių arba vykdoma išankstinė prekių prekyba. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl Force Majeure aplinkybių.
  • Kversumas.lt nustatyta (2022.09.01) prekių išsiuntimo diena yra kiekvienos savaitės trečiadienis jeigu tai nėra šventinė diena.
  • Prekių išsiuntimas gali būti laikinai sustabdytas numatytam laikotarpiui apie tai informuojant Pirkėją kversumas.lt elekroninėje parduotuvėje esančioje informacijos juostoje.
  • Prekių pristatymas vyksta naudojantis partnerio UAB Omniva LT paštomatų paslaugomis.
  • Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą pasirinkdamas Omniva LT paštomatą.
  • Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
  • Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo patikrinti siuntos būklę. Jeigu Pirkėjas nuo pristatymo datos per 2 darbo dienas nesikreipia (el. paštu info@kversumas.lt) dėl netinkamos siuntos būklės, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės.
  • Prekių pristatymo mokestis ir detalesnė informacija:
   • Prekių pristatymas Lietuvoje (išskyrus Kuršių Neriją) yra mokamas – minimali suma 3.5 eurai už siuntą.
   • Pristatymas į Kuršių Neriją – minimali suma 20 eurų už siuntą.
   • Nemokamas atsiėmimas adresu Verkių g. Vilnius.
   • Negavę siuntos per nurodytą pristatymo laikotarpį, prašome susisiekti telefonu +37069446888 arba el. paštu info@kversumas.lt.
  • Tuo atveju, kai Pirkėjas, remdamasis šiomis Taisyklėmis, atsisako pirkimo – pardavimo sutarties dėl kitų priežasčių nei įvardinta punkte 1, jam tenka pareiga apmokėti visas tiesiogines prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas. Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjui už prekes sumokėtų pinigų.
  • Jei nėra galimybės užsakytų prekių pristatyti viena siunta, tai www.kversumas.lt turi teisę pristatyti prekes keliomis siuntomis.
  • Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

 

 1. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas
  • Kiekvienos www.kversumas.lt parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
  • Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
  • Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja atitinkamų teisės aktų numatyta garantija.
  • Pardavėjas įsipareigoja prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.
  • Prekės, kurios turi gamybos ydą, gali būti grąžinamos, tačiau su sąlyga, kad Pirkėjas tokią prekę grąžins Pardavėjui per 3 darbo dienas. Tik pardavėjui pripažinus, kad prekė turi gamybos ydą, prekė gali būti pakeista į tokią pat arba analogišką prekę.

 

 1. Atsakomybė
  • Pirkėjas visiškai atsako už informacijos, pateiktos užsakyme, atitikimą tikrovei ir prisiima atsakomybę už visas pasekmes, atsiradusias dėl jo pateiktos informacijos netikslumo. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius. Pirkėjas internetinėje www.kversumas.lt parduotuvėje, užpildydamas registracijos formą patvirtina, kad prisiima visus galimus su šio fakto nuginčijimu ir iš to kylančiomis pasekmėmis susijusius nuostolius.
  • Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.
  • Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei www.kversumas.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
  • Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
  • Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
  • Pardavėjui civilinė atsakomybė už nuostolius (žalą) yra taikoma tik tais atvejais, kai jie padaryti dėl pardavėjo ar jo darbuotojų tyčios ar didelio neatsargumo.
  • Nuostolių, kuriuos privalo atlyginti Pardavėjas, dydis apribojamas prekės (-ių), kurias užsakė Pirkėjas, kaina.
  • Pardavėjas neatlygina netiesioginių nuostolių (negautų pajamų ir pan.).
  • Pardavėjas neatsako už elektroninės parduotuvės veiklos sutrikimus, atsiradusius dėl gedimų tretiesiems asmenims priklausančiose sistemose, ryšio tinkluose, stotyse ar sutrikus trečiųjų asmenų paslaugų, kuriomis naudojasi elektroninė parduotuvėms, teikimui.

 

 1. Apsikeitimas informacija
  • Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
  • Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

 

 1. Intelektinės nuosavybės apsauga
  • Prekių ar įmonių pavadinimai, nurodomi elektroninėje parduotuvėje, gali būti prekės ženklai ir tokiu atveju intelektinė nuosavybė į juos yra ginama teisės aktų nustatyta tvarka.
  • Elektroninės parduotuvės svetainės turinys yra MB Kversumas nuosavybė, saugoma įstatymų. Be raštiško sutikimo kopijuoti ar naudoti svetainę ar jos dalį draudžiama.

 

 1. Asmens duomenų apsauga
  • kversumas.lt turi teisę rinkti, saugoti ir apdoroti asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas pateikė www.kversumas.lt perkant prekes, ir, esant būtinybei, atskleisti juos tretiesiems asmenims, kai tai būtina užsakymo įvykdymui, duomenų tvarkymui arba www.kversumas.lt veiklos planavimui ir analizei.
  • Duomenys apie internetinės parduotuvės Pirkėjus ir lankytojus yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimo. Duomenų laikmenos yra visapusiškai apsaugotos nuo trečiųjų asmenų prieigos.

 

 1. Baigiamosios nuostatos
  • Pirkėjo ir pardavėjo santykiams, atsiradusiems perkant prekes elektroninėje parduotuvėje, taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  • Visi nesutarimai, kylantis tarp pirkėjo ir pardavėjo, sprendžiami derybų keliu, o jų neišsprendus – teisme Vilniaus mieste.
  • Visi klausimai, neaptarti šiose taisyklėse, sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

 

Taisyklės įsigalioja 2019 metų lapkričio mėn. 19 d.; atnaujintos 2024 metų sausio mėn. 1 d.